Legenda voor rapport:
G=goed
RV=ruim voldoende
V=voldoende
M=matig
O=onvoldoende
 

Cito-scores:
I= De 20% ver boven het (landelijk) gemiddelde scorende leerlingen.
II= De 20% boven het (landelijk) gemiddelde scorende leerlingen.
III= De 20% (landelijk) gemiddeld scorende leerlingen.
IV= De 20% onder het (landelijk) gemiddelde scorende leerlingen.
V= De 20% ver onder het (landelijk) gemiddelde scorende leerlingen.
 

AVI-niveaus:
AVI M3= Het AVI-niveau behorende bij Midden groep 3 (januari).
AVI E3= Het AVI-niveau behorende bij Eind groep 3 (juni).
AVI M4= Het AVI-niveau behorende bij Midden groep 4 (januari).
AVI E4= Het AVI-niveau behorende bij Eind groep 4 (juni).
Enz.