Inschrijven
 
Hier vindt u alle informatie die u nodig hebt bij het inschrijven van uw kind op onze school. Wij verzoeken u de betreffende formulieren ingevuld in te leveren bij Karen Stoopen, directeur van Basisschool De Steiger.

Inschrijfformulier
Ouderbijdrage